Przygotowanie podłoża

Podłoże pod trawnik rolowany musi być staranie przygotowane, podobnie jak podłoże pod trawnik tradycyjny.


W przypadku terenów wilgotnych, nie odprowadzających wody podczas deszczu, w miejscach gdzie wiosną zalega woda, należy pamiętać o odpowiednim drenażu.


Zazwyczaj są to gleby ciężkie, zawierające duże ilości gliny. Aby uczynić grunt bardziej przepuszczalnym, co jest warunkiem przy każdym trawniku, dodajemy do niego piasek oraz mieszamy na głębokość 30cm.


Obowiązkowo usuwamy kamienie, gruz, odpady po-budowlane w tym także deski lub ich szczątki, oraz pnie lub korzenie drzew i krzewów, są one bowiem przyczyną wyrastania grzybów kapeluszowych na trawniku.


W przypadku nowo powstałych trawników, na świeżo wybudowanych obiektach kolejną czynnością jest przygotowanie warstwy urodzajnej o optymalnej grubości około 15-20 centymetrów. Powinno być bogate w próchnicę, oraz przepuszczalne. Przy zakupie ziemi pod trawnik należy pamiętać aby odczyn ph zawierał się między 5,5-6,5. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zaś zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.


Z kolei jeśli trawnik rolowany układany będzie na gotowym ogrodzie, np. w skutek wymiany darni, trzeba najpierw sprawdzić czy aktualne podłoże jest odpowiednie. Warto w tym momencie zlecić podstawową analizę próbki gleby. Jeśli parametry są pozytywne i nie musimy wymieniać podłoża, możemy zacząć dalsze prace. Należy spulchnić teren, najlepiej za pomocą glebogryzarki, lub przekopujemy za pomocą szpadla na głębokość jednej sztychy (ok. 20cm)


Najpierw usuwamy chwasty. Małe powierzchnie możemy przygotować ręcznie, przy większych najlepsze będzie bronowanie metodą 'na krzyż' i wybieranie rozłogów chwastów.


W przypadku powierzchni mocno zachwaszczonych, możemy najpierw zastosować herbicydy zwalczające uciążliwe chwasty wieloletnie. Pamiętajmy jednak, że herbicydy są szkodliwe dla ludzi. Dlatego po wykonaniu oprysku teren przeznaczony pod trawnik nie powinien być użytkowany przez następne 2 tygodnie. Do kolejnych prac ogrodowych, w tym układaniu trawy możemy przystąpić nie prędzej niż 3 tygodnie po oprysku.


Kolejną czynnością jest staranne zwałowanie i ubicie powierzchni a następnie plantowanie i ostateczne nadanie płaszczyzny. Jest to czynność wymagająca dużo wysiłku, jednocześnie bardzo ważna jeśli finalnie chcemy uzyskać efekt trawnikowego dywanu.


Na tak przygotowanym podłożu możemy zacząć układać trawę.