Układanie Trawy

Układanie rozpoczynamy od wyznaczenie prostej wzdłuż której będziemy układać pierwsze pasy darniny. Możemy to zrobić za pomocą sznurka, lub układać wzdłuż istniejących krawężników lub ścian budynków.


Rolki darni rozwijamy ściśle, jedna przy drugiej, w taki sposób aby były przesunięte względem siebie o połowę długości (brak wspólnej spoiny, cegła w murze) nie pozostawiając żadnych szczelin. Na glebach uboższych przed rozłożeniem zaleca się wysianie nawozu wieloskładnikowego, pobudzającego darń do wzrostu (łatwiejsze ukorzenienie).


Zakupioną darń należy rozwinąć wciągu 24h od momentu dostarczenia.Jeśli proces układania trawy jest powolny (mała ilość osób układających trawę) darń należy składować w miejscu zacieniony i przewiewnym.


Bardzo ważna jest dobrze zorganizowana kolejność robót aby zrolowana darń nie zalegała niepotrzebnie w jednym miejscu, zwłaszcza podczas wysokich temperatur. Sytuacja ta może spowodować zaparzenie się darni.


W przypadku nieoczekiwanego opóźnienia w układaniu trawnika należy bezwzględnie rozwinąć darń na innym terenie i podlać aby zapobiec zaparzeniu lub wysuszeniu.


Po poprawnym ułożeniu, całość zwałować oraz solidnie podlać.


Ułożenie trawy nie jest specjalnie skomplikowanym procesem, ale dla osób bez doświadczenie może być kłopotliwe. Aby mieć pewność poprawności ułożenia mogą Państwo te czynności zlecić naszej firmie. Z uwagi na to, iż jesteśmy producentem nasza oferta na pewno będzie korzystna.