Aeracja

Aeracja jest zabiegiem mającym na celu rozluźnienie gleby za pomocą nakłuwania wierzchniej warstwy trawnika na głębokość około 8-15 cm. Jest wiele różnych przyrządów do wykonania tej czynności, od ręcznych – np. wideł amerykańskich, czy nakładek na buty wyposażonych w kolce, które przeznaczone są na małe trawniki, po urządzenia elektryczne lub spalinowe, zwane aeratorami. Te drugie to zdecydowanie lepsze rozwiązanie w przypadku trawników o większej powierzchni.


Aerację możemy wykonać kilka razu do roku, zaczynając wczesną wiosną, aby wymusić szybsze krzewienie, kolejne w razie potrzeby. Przed aeracją należy skosić oraz solidnie podlać trawnik. Powierzchnia trawnika powinna być jednak sucha.


Ważnym elementem podczas aeracji jest piaskowanie – czyli zasypanie powstałych otworów suchym średnioziarnistym piaskiem. Ma to na celu rozluźnienie darni, zwłaszcza na glebach ciężkich i zwięzłych. Piaskowanie przyczynia się do powstawania nowych korzeni, rozłogów i pędów.